Практически семинар "Медийни технологии в Софийския университет - 20 години традиция"
Вижте и във FacebookКОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2018/2019ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА/ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.11., 01.12., 02.12, 07.12., 08.12., 09.12.2018.ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА/ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.11., 01.12., 02.12, 06.12.,07.12., 08.12., 09.12., 10.12.2018.До студентите I курс ОКС Магистър, по МП Специална педагогика (за завършили други педагогически специалности), задочно обучение.
Първите лекции ще се проведат на 29.11.2018 г., от 10.00 ч., с проф. Катерина Караджова - 1 етаж-фоайето.До студентите ОКС Магистър, специалност „Музика“, МП „Музикална педагогика“ и „Музикални мултимедийни технологии“ (специалисти и неспециалисти).
На 05.11.2018 г. от 14.00 ч. в блок № 2, ет.5 - Фонотека ще се проведе организационна среща.До студентите I курс ОКС Магистър, по МП Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения, редовно обучение.
Първите лекции ще се проведат на 16, 17 и 18 ноември 2018 г., от 10.00 ч., с доц. Емилия Евгениева - 217 к-т.Обучението в магистърска програма "Графичен дизайн" започва от 2 ноември 2018 г. (петък) от 11 часа в ателие 611, 6 етаж, Факултет по науки за образованието и Изкуствата на СУ, Катедра "Визуални изкуства".
Разпис на занятиятаРазписи за зимен семестър на учебната 2018-2019 г., ОКС Бакалавър, редовно обучение

Във връзка с оптимизиране на учебния процес до 15.10.2018 г., разписите на занятията ще претърпят някой изменения.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ от специалностите ПНУП и НУПЧЕО Т Ч Е Т на деканското ръководство на Факултета по науки за образованието и изкуствата при Софийски университет “Св. Климент Охридски” за периода ноември 2017 година – ноември 2018 годинаСЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с провеждане на Общо събрание на Факултета по науки за образованието и изкуствата,
6 ноември 2018 г. ще бъде неучебен ден.


Съобщение

До студентите I курс ОКС Магистър, по МП Специална педагогика (за завършили други педагогически специалности), редовно обучение.
Първите лекции ще се проведат на 19, 20 и 21 октомври 2018 г., от 10.00 ч., с доц. Емилия Евгениева.


Допълнителен конкурс за студентска мобилност по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2018/2019 годинаКандидат магистърска кампания за учебната 2018/2019 година.


Информация и срокове
Магистърски програми
Места за прием
Годишни такси


Класиране - платено обучение


Класиране - платено обучение /чуждестранни студенти/


Семестриалните такси за зимния семестър на учебната 2018-2019 година за специалностите Пreдучилищна педагогика, Начална училищна педагогика, Специална педагогика, Социална педагогика, Музикална педагогика и Музикални и мултимедийни технолегии са 750 лв.
За специалност Графичен дизайн - 1000 лв.
За всички програми с обучение на английски език - 2500 лв.


График за откриване на учебната 2018/2019 г. със студентите от I курс по специалности в сградата на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ Бул. „Шипченски проход“ №69А 1 октомври 2018 г., 14,00 часа

Предучилищна и начална училищна педагогика – зала 230
Начална училищна педагогика и чужд език – зала 313
Предучилищна педагогика и чужд език – зала 505
Медийна педагогика и художествена комуникация – зала 213
Специална педагогика – зала 601
Логопедия – зала 601
Социална педагогика –зала 403
Изобразително изкуство – зала 301
Графичен дизайн – зала 301
Музика – зала 512
Музикални медийни технологии и тонрежисура – зала 512
Физическо възпитание и спорт – зала 400


График за провеждане на устен държавен изпит за специалност „Изобразително изкуство“ ОКС Бакалавър и защити на дипломни работи за ОКС Магистър – магистърски програми „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“ и „Графичен дизайн“
26.09. 2018 г. и 27.09.2018 г. – Начален час 9.00График на изпитите за юнска и септемврийска изпитни сесии 2017/18 г., ОКС БАКАЛАВЪР

ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПРИ ПРОФ. БОРИС МИНЧЕВ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 18.09.2018 г. от 11:00 ч. в зала 512 при АС. ХР. МОНОВЗАНЯТИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА/ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/“ - 2 КУРС, 3 СЕМЕСТЪР, ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ПЕРИОДА 01.09.2018 – 05.09.2018 ВКЛЮЧИТЕЛНО И 15.09.2018 – 16.09.2018 ВКЛЮЧИТЕЛНО.Поправителен изпит при проф. д-р Стиляна Белчева, дм, за студенти ОКС „Магистър“ само на 27.08.2018 г. с индивидуален протокол.Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за учебната 2018/2019 г.Сесия за студенти, неположили всички семестриални изпити: последен курс на обучение - май 2018 г. - ГРАФИКПоправителна сесия за завършващи студенти ОКС „Бакалавър“


от 21.05. до 01.06.2018 г.
Молби се подават от 08.05. до 15.05.2018 г.
в отдел „Студенти“.


Читател на годината 2017 на библиотека „Начална и предучилищна педагогика“Вижте по-стари съобщения