ШЕСТИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ
18 МАЙ 2018 ГОДИНАРазписи за летен семестър на учебната 2017-2018 г., ОКС Бакалавър, редовно обучениеУважаеми колеги от специалност социална педагогика,
Във връзка със Заповед на Декана на ФНПП № 32/2.04.2018 г. за затваряне сградата на Факултета по начална и предучилищна педагогика за всички преподаватели, служители и студенти за периода от 5.04.2018 г. до 10.04.2018 г. се променя датата на изпитите при проф. Н. Петрова от 10.04.2018 г. на 11.04.2018 г. 10 ч. в сградата на ФНПП.
БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО!!!

Информационна Еразъм+ среща за студенти и докторанти: 20.02.2018г., 15.00ч., Аулата
Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 годинаФакултетът по начална и предучилищна педагогика обявява прием за летния семестър на уч.2017/2018 г в следните магистърски програми срещу заплащане:

- Специална педагогика /на английски език/, 3 семестъра, редовно обучение
- Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език), 2 семестъра, редовно обучение
- Прием на документи – от 1.2.2018 г. до 9.2.2018 г. от инспектор Валентина Едуард – стая 320, тел. 9706237
- Събеседване на английски език – 9.2.2018 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Молба по образец
2. Диплома оригинал, издадена от легитимно висше училище и ксерокопие на дипломата. Оригиналът се връща след сверка. При липса на издадена диплома – академична справка – оригинал /или нотариално заверено копие/ за завършилите други висши училища, а за завършилите Софийския университет – копие на приложение към дипломата, заверено с подпис и печат от отдел “Студенти” на съответния факултет.
3. Лична карта.
4. За завършилите висшето си образование в чужбина документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна. 5. Квитанция за внесена такса по 30 лв. в касата на ФНПП /стая 221/.


Съобщение

ЗАНЯТИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА/ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/“ - 2 КУРС, 4 СЕМЕСТЪР – ЗАПОЧВАТ НА 07.02.2018 И ПРОДЪЛЖАВАТ ДО 10.02.2018 ВКЛЮЧИТЕЛНО.
ЗАНЯТИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА/ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/“ - 1 КУРС, 2 СЕМЕСТЪР – ЗАПОЧВАТ НА 07.02.2018 И ПРОДЪЛЖАВАТ ДО 14.02.2018 ВКЛЮЧИТЕЛНО.
ЗАНЯТИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА/ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОБНОСТ/“ - 1 КУРС, 2 СЕМЕСТЪР – ЗАПОЧВАТ НА 07.02.2018 И ПРОДЪЛЖАВАТ ДО 14.02.2018 ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА 1,2,4 И 5 ГРУПА, И ДО 15.02.2018 ЗА 3 ГРУПА.


Във връзка с тържественото официално връчване на дипломите на завършилите студенти от ОКС "Бакалавър" – випуск 2017, на 31.01.2018 г. администрацията на ФНПП НЯМА да обслужва студенти и преподаватели. Плащането на такси и заверката на семестъра ще продължи на 1 и 2 февруари.Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 31 януари 2018 г. от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе тържествен Факултетен съвет за връчване дипломите на завършилите студенти бакалавърска степен във Факултета по начална и предучилищна педагогика – випуск 2017.
Поканваме Ви да се явите в 9,30 ч. в Ректората - фоайето пред аулата, за получаване на тога и полагане на подпис за дипломата.
Абсолвентите трябва да потвърдят присъствието си на церемонията до 26.01.2018 г. при съответния инспектор по студентското положение!


ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!Разписи за зимен семестър на учебната 2017-2018 г., ОКС МАГИСТЪРГодишната стипендия на името на доц. д-р Вероника Вълканова за академичната 2017-2018 г. се дава на Яна Димитрова Младенова, студентка II курс редовно обучение в специалност „Педагогика на масовата и художествена комуникация” на Факултета по начална и предучилищна педагогика при Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Разписи за зимен семестър на учебната 2017-2018 г., ОКС Бакалавър, редовно обучениеВАЖНО!!!


Поради провеждане на Общо събрание на ФНПП на 28.11.2017 г,, семестриалните изпити и тези неположени от студенти последен курс на обучение, обявени за тази дата в сградата на Факултета, се отлагат.
След договорка с преподавателите, тези изпити да се проведат до 03.12.2017 г.
Изпитите обявени за 28.11.2017 г., които ще се проведат в други сгради, остават в сила.


ИНФОРМАЦИЯ
ЗА МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“


Магистърска програма „Специална педагогика“, 1 курс , задочно обучение, започва на 23.11.2017 г. от 9,30 часа в 204 к. с проф. д-р Катерина Караджова.

Магистърска програма „Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения“, 1 курс, редовно обучение, започват на 23.11.2017 г. от 10,00 часа в 204 к.


ИНФОРМАЦИЯ


Занятията на записаните студенти от магистърска програма "Ранно чуждоезиково обучение в началните класове", I семестър на учебната 2017/ 2018 г. стартират на 20.11.2017 г. в 9.00 ч., каб. 207 с доц. Т. Казанджиева


Сесия за студенти, неположили всички семестриални изпити: последен курс на обучение - ноември 2017 г.


График на изпитите


ИНФОРМАЦИЯ


Занятията за студентите от магистърска програма „Предучилищна педагогика/за завършили други специалности/“ - 1 курс, 1 семестър – започват на 01.12.2017 и продължават до 08.12.2017 включително. Студентите следва да се явят на 01.12.2017 в 9.00 на 5 етаж във ФНПП.

Занятията за студентите от магистърска програма „Предучилищна педагогика/за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/“ - 1 курс, 1 семестър – започват на 01.12.2017 и продължават до 11.12.2017 включително. Студентите следва да се явят на 01.12.2017 в 9.00 на 5 етаж във ФНПП.


ИНФОРМАЦИЯ


Магистърска програма ПНУП-СПБ
Начало на трети семестър: 11.11.2017
Начало на пети семестър: 09.11.2017
Конкурс за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за 2017 / 2018 г. – Заминаващи студентиИНФОРМАЦИЯ
ЗА МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ „Графичен Дизайн“, 1 КУРС, УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


Учебните занятия на магистърска програма Графичен дизайн – редовно обучение ще започнат от 02.11.2017 г. Предварителна среща с ръководителя на програмата проф.д-р Лаура Димитрова на 30.10.2017 г. от 9 ч. в 608 зала.
Разпис на занятията


ИНФОРМАЦИЯ
ЗА МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ „ЛОГОПЕДИЯ“


1. Магистърска програма „Логопедия“, задочно обучение, 1 курс, започва на 02.11.2017 г. от 8,30 ч. Среща с проф. д-р Стиляна Белчева, дм, във фоайето на факултета. Разписите на занятията ще бъдат допълнително качени на сайта на факултета: Раздел Учащи – Разписи на занятия – Магистри – Магистърска програма „Логопедия“, задочно обучение.

2. Магистърска програма „Логопедия“, редовно обучение, 1 курс, започва на 09.11.2017 г. от 9,00 ч. Среща с проф. дпн Цветанка Ценова във фоайето на факултета. Разписите на занятията ще бъдат допълнително качени на сайта на факултета: Раздел Учащи – Разписи на занятия – Магистри – Магистърска програма „Логопедия“, редовно обучение.

3. Магистърска програма „Логопедия-КНР“, редовно обучение, 1 курс, започва на 20.11.2017 г. от 9,00 ч. Среща с проф. дпн Цветанка Ценова във фоайето на факултета. Разписите на занятията ще бъдат допълнително качени на сайта на факултета: Раздел Учащи – Разписи на занятия – Магистри – Магистърска програма „Логопедия“-КНР, редовно обучение.


ИЗВЪНРЕДЕН И ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ЕРАЗЪМ+ В ПРОГРАМНИ ДЪРЖАВИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА 2017-2018 ГОДИНАКандидат магистърска кампания за учебната 2017/2018 година.


Класиране - допълнитекен прием
Информация за записване на новоприетите магистри
Годишни такси

Датите за записване на новоприетите магистри са: 20, 23 и 24 октомври 2017 г.
НЕЗАПИСАЛИТЕ СЕ В ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ПЕРИОД, ГУБЯТ СТУДЕНТСКИТЕ СИ ПРАВА!!!


ИНФОРМАЦИЯ
ЗА МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ /3 СЕМ./, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, 1 КУРС, УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ /3 СЕМ./, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, 1 КУРС, ЗАПОЧВА НА 27.10.2017 г. ОТ 13,00 ЧАСА С ПРОФ. Д-Р КАТЕРИНА КАРАДЖОВА, ЗАЛА 512.


ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – октомври 2017 г.
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”
И ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”Кандидат магистърска кампания за учебната 2017/2018 година.


Информация и срокове
Магистърски програми
Места за прием
Годишни такси


Класиране - платено обучение
Информация за записване на новоприетите магистриГрафик на изпитите за септемврийска изпитна сесия 2017 г.


Поправителната сесия на магистърските програми съвпада с тази на бакалаврите. За допълнителна информация се обръщайте към ръководителите на съответните магистърски програми.


Записването на студентите за по горен курс от специалност ПНУП, магистърски програми: „Начална училищна педагогика“ - неспециалисти – 4 семестъра, „ПНУП – след професионален бакалавър“ и „Ранно чуждоезиково обучение“ ще се извършва след платена такса в касата на ФНПП в каб. 236, ет. 2 при г-жа Антоанета Ананиева в периода от 7.09.2017г. до 21.09.2017 г. без 12.09.2017г. от 10ч. до 15ч.ПОКАНА


НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема:
„СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ – МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИТЕ“
20 октомври 2017 г.


СЪОБЩЕНИЕ


Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и ЮНЕСКО катедрата „ИКТ в библиотекознанието, образованието и културното наследство“ организират QED'17


Международна програма за помощник-учители по английски език в ИспанияГРАФИК
на инспекторите за обслужване на студентите от ОКС „Магистър“/от всички магистърски програми на ФНПП/ за периода 19.07.2017 до 08.09.2017 г.


19.07.-28.07.2017 г. – инсп.Милка Белева – 603 каб.;
19.07.-28.07.2017 г. – инсп. Анна Стефанова – 401 каб.
19.07.-28.07.2017 г. – инсп. Анна Владимирова – 205 каб.;
19.07.-28.07.2017 г. – инсп. Антоанета Ананиева – 236 каб.
01.08.-25.08.2016 г. – ФНПП е затворен за профилактика на сградата и поради летни отпуски
28.08.-08.09.2017 г. – инсп. Валентина Едуард – 320 каб.;
28.08.-08.09.2017 г. – инсп. Анна Владимирова – 205 каб.;СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с летните отпуски и профилактика на системите и съораженията, сградата на Факултета по начална и предучилищна педагогика ще бъде затворена от 01.08.2017 г. до 25.08.2017 г.


В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р ВЕРОНИКА ВЪЛКАНОВА
Конкурс за мобилност с цел практика по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + за 2017 / 2018 г.Библиотека „Начална и предучилищна педагогика“ отбеляза 30 години от присъединяването й към структурата на Университетската библиотекаПЕТИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ
17 МАЙ 2017 ГОДИНАНаграждаване на победителите във фотоконкурса „Сесия в Университетската библиотека“ и в играта „Класически ЦУБър”СЪОБЩЕНИЕ

Държавният практико-приложен изпит за магистърски програми „Начална училищна педагогика“ /за завършили специалности с учителска правоспособност/ и „Начална училищна педагогика“ /за завършили други специалности/ ще се проведе на 27.03.2017 г. /понеделник/ от 9:00 часа в зала 400.

Защити на дипломни работи за магистърски програми „Начална училищна педагогика“ /за завършили специалности с учителска правоспособност/ и „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“ ще се проведат на 29.03.2017 г. /сряда/ от 9:00 часа в зала № 400.

Дипломантите да се явят 30 минути преди началото на изпитите и носят студентските си книжки.

ОЧНИТЕ ЗАНЯТИЯ
за летен семестър на уч. 2016/2017 г. на магистърска програма „Начална училищна педагогика (за завършили други специалности), задочно обучение ще се провеждат, както следва:
I курс, I поток – от 04.03.2017г. от 8:30ч.
I курс, II поток – от 04.03.2017г. от 8:30ч.
I курс, III поток – от 05.03.2017г. от 13:15ч.Ликвидационна сесия - 20.02.2017 г. -28.02.2017 г.
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+" (2017/2018)
Разписи на занятията за летен семестър на учебната 2016-2017 г.,
ОКС Бакалавър, редовно обучение
СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с тържественото официално връчване на дипломите на завършилите студенти от ОКС "Бакалавър" – випуск 2016 и ОКС "Магистър", на 14.02.2017 г. администрацията на ФНПП НЯМА да обслужва студенти и преподаватели.Факултетът по начална и предучилищна педагогика обявява прием за летния семестър на уч.2016/2017 г в следните магистърски програми срещу заплащане:
- Специална педагогика /на английски език/, 3 семестъра, редовно обучение
- Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език), 2 семестъра, редовно обучение
- Прием на документи – от 1.2.2017 г. до 10.2.2017 г. от инспектор Валентина Едуард – стая 320, тел. 9706237
- Събеседване на английски език – 10.2.2017 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Молба по образец
2. Диплома оригинал, издадена от легитимно висше училище и ксерокопие на дипломата. Оригиналът се връща след сверка. При липса на издадена диплома – академична справка – оригинал /или нотариално заверено копие/ за завършилите други висши училища, а за завършилите Софийския университет – копие на приложение към дипломата, заверено с подпис и печат от отдел “Студенти” на съответния факултет.
3. Лична карта.
4. За завършилите висшето си образование в чужбина документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна. 5. Квитанция за внесена такса по 30 лв. в касата на ФНПП /стая 221/.Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че на 14 февруари 2017 г. от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе тържествен Факултетен съвет за връчване дипломите на завършилите студенти от ОКС "Бакалавър" – випуск 2016 и ОКС "Магистър" - дипломирани през юнската Държавна изпитна сесия, които не са си получили дипломите.
Поканваме Ви да се явите в 9,30 ч. в Ректората - фоайето пред аулата, за получаване на тога и полагане на подпис за дипломата.
Абсолвентите трябва да потвърдят присъствието си на цвремонията до 31.01.2017 г. при съответния инспектор по студентското положение!


конференция с международно участие на тема:
„Достъп до изкуство за зрително затруднени”ГРАФИК
за плащане таксите за обучение за летен семестър на уч.2016/2017 г.
ОКС „Магистър“

Начална училищна педагогика /неспециалисти/ - 4 сем. з.о. I курс - 23.01.-27.01.2017 г.
II курс - 16.01.-20.01.2017 г.
Ранно чуждоезиково обучение – 3 сем., з.о. 23.01.-27.01.2017 г.
ПНУП след професионален бакалавър 16.01.-20.01.2017 г.
Начална училищна педагогика /специалисти/ - 2 сем. з.о. 15.02.-28.02.2017 г.
Предучилищна педагогика за завършили други специалности – 4 сем. з.о. 03.01.-31.01.2017 г.
Предучилищна педагогика за завършили специалности с учителска правоспособност – 2 сем. з.о. 03.01.-31.01.2017 г.
Педагогика на масовата и художествена комуникация – з.о. 3 сем.
Мениджмънт на предучилищните заведения – 3 сем. з.о.
03.01.-31.01.2017 г.
Педагогика на зрително затруднените – 3 сем. з.о.
Специална педагогика – 4 сем. з.о.
Логопедия – 4 сем. з.о.
Слухово-речева рехабилитация – 4 сем. з.о.
16.01.-31.01.2017 г.
Логопедия – 4 сем.р.о.
Слухово-речева рехабилитация – 4 сем. р.о.
Ерготерапия на ДВН – 3 сем. р.о.
Специална педагогика – 3 сем. р.о.
01.02.-28.02.2017 г.
Музикална педагогика – 2 сем.р.о.
Музикални и мултимедийни технологии – 2 сем. р.о.
Педагогика и семиотика на ИИ – 2 сем. р.о.
Рекламен дизайн и педагогогика – 2 сем.р.о.
01.02.-28.02.2017 г.
Социална педагогика – р.о. 20-28.02.2017 г.
Спортни дейности и туризъм – р.о. 15.02.-28.02.2017 г.Есенни докторантски четения във ФНПП


На 18 и 19 ноември, 2016 г. във Факултета по начална и предучилищна педагогика се проведоха Есенни докторантски четения.
През първия ден над 50 докторанти от България, Гърция и Кипър, обучаващи се във ФНПП, взеха участие в двудневното събитие със свои доклади, които бяха издадени в електронен сборник. Участниците показаха и разказаха за своите научни търсения, както и за изводите, до които са стигнали в своите разработки. Осем от тях получиха сертификат за най-добре представени доклади на форума.
През втория ден Есенните докторантски четения преминаха в обучение на докторантите по две дисциплини от индивидуалния им учебен план - Основни принципи при разработването на дисертационен труд и Методология на разработването и публикуването на научна публикация.
Дейностите по Есенните докторантски четения във ФНПП се финансират по проект № 61 от на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“ за частично финансиране на научни или творчески форуми. ФНИ


НОВ КУРС СДК


Монтесори философия в съвремeнното общество
ГРАФИК НА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 21.11.2016 г. - 30.11.2016 г.

График за провеждането на писмените конкурсни изпити по специалността за редовни и задочни докторантури за учебната 2016/2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ


Занятията за първи курс от магистърска програма "Предучилищна педагогика - за завършили специалности с учителска правоспособност" започват от 26.11.2016 г. и завършват на 06.12.2016 г. Занятията ще се провеждат от 9.00 часа на ет. 5 във ФНПП
СЪОБЩЕНИЕ


Занятията за първи курс от магистърска програма "Предучилищна педагогика - за завършили други специалности" започват от 05.12.2016 г. и завършват на 11.12.2016 г. Занятията ще се провеждат от 9.00 часа на ет. 5 във ФНПП
Вижте по-стари съобщения