КОНФЕРЕНЦИЯ


Есенни докторантски четения 2016
18 и 19 ноември 2016 г.
гр. София.


Заявка за участие
Програма
Втора селекция за практики по Еразъм+ за 2016-2017г. за студенти и докторанти, с краен срок за кандидатстване 17 октомври 2016 г., 17:00 ч.


Пълната информация може да намерите тук:
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/mezhdunarodna_dejnost/programa_eraz_m/praktiki


СЪОБЩЕНИЕ


Първа среща на студентите от магистърски програми "Музикална педагогика" и "Музикални и мултимедийни технологии" ще се състои на 11.11.2016 г. от 11.00 часа в сградата на блок 2, зала "Фонотека"
СЪОБЩЕНИЕ


Първа среща на студентите от магистърска програма "Спортни дейности и туризъм" ще се състои на 04.11.2016 г. от 9.00 часа в сградата на Ректората, зала 209А

Разписи на занятията за зимен семестър на учебната 2016-2017 г. ОКС Бакалавър, редовно обучение

Кандидат магистърска кампания за учебната 2016/2017 година.


Информация и срокове
Магистърски програми
Места за прием
Годишни такси


ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА МЕСТА С ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ

ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ С ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ЗА УЧ. 2016/2017 Г.
/САМО ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ, КОИТО СА ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ В НЕОБХОДИМИТЕ СРОКОВЕ/


ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

КЛАСИРАНЕ - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ - ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ
Поради големия интерес
Факултетът по начална и предучилищна педагогика
на СУ „Св. Климент Охридски“ОБЯВЯВА
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ
на документи за магистърските програми на факултета
на 12 и 13 октомври 2016 г.
ГРАФИК


за заплащане на таксите и записване на зимен семестър на уч.2016/2017 г. – за ОКС „Магистър“


Задочно обучение – всички магистърски програми 07.09.2016 г. - 30.09.2016 г.
Редовно обучение – всички магистърски програми 01.10.2016 г. - 15.10.2016 г.


ГРАФИК


за записване на във II, III и IV курс за уч.2016/2017 г. – за ОКС „Бакалавър“


инспектор Албена Димитрова НУПЧЕ - 19.09.2016 г.
ПНУП (р.о) - 20.09.2016 г.
ПНУП (з.о) - по време на очните занятия
ЛОГОПЕДИЯ - 21.09.2016 г.
инспектор Ася Йорданова СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (р.о) - 28.09.2016 г.
СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (з.о) - по време на очните занятия
ПМХК - 29.09.2015 г.
СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (р.о) - 26.09.2016 г.
ПУПЧЕ - 27.09.2016 г.
инспектор Весела Манолова МУЗИКА - 26.09.2016 г.
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - 27.09.2016 г.
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ - 28.09.2016 г.
СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (з.о) - по време на очните занятия
инспектор Валентина Едуард всички чуждестранни студенти - 01.10.2016 - 10.10.2016


Моля, при записването носете попълнени всички уверения, които ще Ви трябват!
График за откриване на учебната 2016/2017 г.


със студентите от І курс по специалности
в сградата на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“
бул. „Шипченски проход“ № 69А
4 октомври 2016 г., 10,00 часа


Предучилищна и начална училищна педагогика – зала 301
Начална училищна педагогика и чужд език – зала 313
Предучилищна педагогика и чужд език – зала 512
Педагогика на масовата и художествената комуникация – зала 213
Специална педагогика – зала 230
Логопедия – зала 230
Социална педагогика – зала 601
Изобразително изкуство – зала 607
Музика – зала 403
Физическо възпитание и спорт – зала 400ГРАФИК


на инспекторите за обслужване на студентите от ОКС „Магистър“/от всички магистърски програми на ФНПП/ за периода 07.07.2015 до 02.09.2016 г.


07.07.-29.07.2016 г. – инсп.Милка Белева – 603 каб.;
07.07.-22.07.2016 г. – инсп. Марина Бонева – 401 каб.
07.07.-22.07.2016 г. – инсп. Анна Владимирова – 205 каб.;
18.07.-29.07.2016 г. – инсп. Антоанета Ананиева – 236 каб.
07.07.-15.07.2016 г. - инсп. Валентина Едуард – 320 каб.;
30.07.-21.08.2016 г. – ФНПП е затворен
22.08.-02.09.2016 г. – инсп. Валентина Едуард – 320 каб.;
22.08.-02.09.2016 г. – инсп. Анна Владимирова – 205 каб.;


СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с летните отпуски администрацията на Факултета по начална и предучилищна педагогика няма да приема и в сградата няма да се допускат външни лица от 30.7.2016 г. до 21.8.2016 г.


Международна изложба по проекта ArtNet ще бъде представена в Културния център на гр. Лесковац, Сърбия от 03. 06. 2016 до 17. 06. 2016 г.


Повече информация ТУКЛитературно-фотографската изложба „Кадри към „Сън за щастие” на Пенчо Славейков” бе открита в библиотека „Филологии“Kонкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2016/2017 година. Срок: 17 юни 2016 г., 17:00 ч.
Необходимата информация ще намерите тукКОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2016/2017 ГОДИНА


Центърът за безопасен интернет съвместно с Факултета по начална и предучилищна педагогика обявяват конкурс за учители и студенти за добра практика за развиване на медийната и дигиталната грамотност сред децата в предучилищна възраст и начален етап (до 4 клас).


Разписи на занятията през летен семестър на учебната 2015-2016 г. за ОКС Бакалавър, редовно обучениеНови курсове за следдипломна квалификация във Факултета по начална и предучилищна педагогика:
1. Методика на обучението на деца и ученици по безопасност на движението по пътищата
2. Периодично обучение. Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП


Четвърти студентски научен форум
18 май 2016 г.Празничен фолклорен концерт
на студентите от специалност Музика


18 май 2016г, 18.30 часа, Аула на СУ

ЗАПОВЯДАЙТЕ!Представяне на книгата на Фридрих Фрьобел
"Елате да живеем за нашите деца"


12 май 2016г, 18.00 часа, Зала 1 на Ректората на СУ

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
    Очните занятия за летен семестър на I курс, задочно обучение на специалностите ПМХК и Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, ще започнат от 11 май 2016 г. 10.00 часа.ПЕДАГОГИКА НА МЕДИЙНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“


PEDAGOGY OF MEDIA AND ARTISTIC COMMUNICATION IN ENGLISH LANGUAGE
AT SOFIA UNIVERSITY ‘ST. KLIMENT OHRIDSKI’,
DEPARTMENT OF PRESCHOOL AND MEDIA PEDAGOGY, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL PEDAGOGYИнициативи във филиална библиотека "Начална и предучилищна педагогика"

Награждаване от инициативата "Читател на годината - 2015", 29 март 2016 г., 13.00 часа във филиална библиотека "Начална и предучилищна педагогика"

Откриване на изложба "Книгата като медия", 29 март 2016 г., 13.00 часа във филиална библиотека "Начална и предучилищна педагогика"


СЪОБЩЕНИЕ

Очните занятия за летен /четвърти/ семестър на уч.2015/2016 г. за: магистърска програма Предучилищна педагогика за завършили други специалности – II курс – задочно обучение ще се проведат както следва:
от 17.02.- 21.02.2016 г. от 9 ч.
1-ва и 2-ра групи – 230 зала
3-та и 4-та групи – 601 зала
5-а и 6-а групи – 313 зала


СЪОБЩЕНИЕ

Очните занятия за зимен семестър на уч.2015/2016 г. за: магистърска програма Педагогика на масовата и художествена комуникация – I курс – задочно обучение ще започнат от 25.01.2016 г. в 9,00 ч. на V етаж в сградата на ФНПП.
За информация: тел. 02/9706215 инсп. Е. Вълчева, катедра Предучилищна и медийна педагогика


ГРАФИК
за заплащане на таксите и записване на летен семестър на уч.2015/2016 г. – за ОКС "Бакалавър"

Инспектор

Специалност

Дата за записване

Албена Димитрова

ПНУП – З.О

13 и 14.01.2016 г.

НУПЧЕ

8 и 9.02.2016 г.

ПНУП – Р.О.

15 и 16.02.2016 г.

Логопедия

22 и 23.02.2016 г.

Ася Йорданова

Социална педагогика – З. О.

13 и 14.01.2016 г.

Социална педагогика – Р. О.

9 и 10.02.2016 г.

ПУПЧЕ

17 и 18.02.2016 г.

ПМХК

24 и 25.02.2016 г.

Специална педагогика

26.02.2016 г.

Весела Манолова

Специална педагогика – З.О.

I к. – 15.01.2016 – 10.00 ч.

II к. – 15.01.2016 – 11.00 ч.

III к. – 15.01.2016 – 13.00 ч.

IV к. – 15.01.2016 – 13.30 ч.

V к. – 15.01.2016 – 14.00 ч.

Музика

I к. – 22.02.2016 – 10.00 ч.

II к. – 22.02.2016 – 11.00 ч.

III к. – 22.02.2016 – 13.00 ч.

IV к. – 22.02.2016 – 14.00 ч.

Изобразително изкуство

I к. – 23.02.2016 – 10.00 ч.

II к. – 23.02.2016 – 11.00 ч.

III к. – 23.02.2016 – 13.00 ч.

IV к. – 23.02.2016 – 14.00 ч.

Физическо възпитание и спорт

I к. – 24.02.2016 – 10.00 ч.

II к. – 24.02.2016 – 11.00 ч.

III к. – 24.02.2016 – 13.00 ч.

IV к. – 24.02.2016 – 14.00 ч.ГРАФИК
за заплащане на таксите и записване на летен семестър на уч.2015/2016 г. – за ОКС „Магистър“
Задочно обучение – всички магистърски програми 18.01.2016 г. - 29.01.2016 г.
Редовно обучение – всички магистърски програми и само маг. програма Начална училищна педагогика за завършили специалности с учителска правоспособност 19.02.2016 г. - 29.02.2016 г.


Факултетен съвет на ФНПП – мандат 2015-2019 г.


Юбилеен концерт 30 години ФНПП и 20 години специалност Музика


Организиран от Асоциацията на завършилите Токайския университет в България и катедра "Музика" към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ "Св. Климент Охридски"
с участието на преподаватели и студенти от специалност Музика и детски хор на БНРСЪОБЩЕНИЕ

Очните занятия за зимен семестър на уч.2015/2016 г. за: магистърска програма Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения – I курс – задочно обучение ще започнат от 08.01.2016 г. в 9,00 ч. на V етаж в сградата на ФНПП.
За информация: 9706 215 инсп.Е.Вълчева, катедра Предучилищна педагогика


Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че на 9 декември 2015 г. в аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе тържествен Факултетен съвет за връчване дипломите на завършилите студенти бакалавърска степен във Факултета по начална и предучилищна педагогика – випуск 2015.
Поканваме Ви да се явите в 9,00 ч. в ректората - фоайето пред аулата, за получаване на тога и полагане на подпис за дипломата.


Уважаеми колеги,
за информация относно магистърските програми във ФНПП се обръщайте към съответния инспектор, който отговаря за вашата магистърска програма:
инспектормагистърски програми
Марина Бонева
каб. 401
тел. 02/9706212
Предучилищна и начална училищна педагогика /след проф.бакалавър/ - задочно обучение, 5 сем. – 1 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика /след проф.бакалавър/ - задочно обучение, 5 сем. – 3 курс
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове, задочно обучение, 3 сем. – 2 курс
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове, задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Начална училищна педагогика – задочно обучение – 4 сем. – 1 курс
Начална училищна педагогика – задочно обучение – 4 сем. – 2 курс
Образователни технологии за развитие на ключови компетентности – редовно обучение – 2 сем. – 1 курс
Милка Белева
каб. 603
тел. 02/9706234
Педагогика на масовата и художествена комуникация, задочно обучение, 3 сем. – 2 курс
Педагогика на масовата и художествена комуникация, задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, задочно обучение, 3 сем. – 2 курс
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/, задочно обучение, 4 сем. - 1 курс
Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/, задочно обучение, 4 сем. - 2 курс
Предучилищна педагогика /за завършили специалности с учителска правоспособност/ - 2 сем. – задочно обучение – 1 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика /след проф.бакалавър/, задочно обучение, 5 сем. - 2 курс
Рекламен дизайн и педагогика - редовно обучение – 2 сем. – 1 курс
Рекламен дизайн и педагогика /за завършили други професионални направления/ - редовно обучение – 3 сем. – 1 курс
Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство – редовно обучение, 2 сем. - 1 курс
Музикална педагогика – редовно обучение, 2 сем. - 1 курс
Музикални мултимедийни технологии, задочно обучение, специалисти, 2 сем. - 1 курс
Музикални мултимедийни технологии /завършили други специалности/, задочно обучение, 3 сем. - 1 курс
Музикални компютърни технологии и тонрежисура – редовно обучение – 2 сем. – 1 курс
Татяна Маркевич
каб. 205
тел. 02/9706223
Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието, редовно обучение, 3 сем. – 1 курс
Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието, редовно обучение, 3 сем. – 2 курс
Логопедия, редовно обучение, 4 сем. – 1 курс
Логопедия, редовно обучение, 4 сем. – 2 курс
Логопедия, задочно обучение, 4 сем. - 1 курс
Логопедия, задочно обучение, 4 сем. - 2 курс
Педагогика на зрително затруднени, задочно обучение, 3 сем. - 1 курс
Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения, редовно обучение,2 сем. - 1 курс
Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения, редовно обучение,2 сем. - 2 курс
Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения, задочно обучение, 3 сем. 1 курс
Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения, задочно обучение, 3 сем. 2 курс
Специална педагогика, редовно обучение, 2 сем. - 1 курс
Специална педагогика, задочно обучение, 4 сем. - 1 курс
Специална педагогика, задочно обучение, 4 сем. - 2 курс
Слухово-речева рехабилитация, задочно обучение, 3 сем. - 1 курс
Антоанета Ананиева
каб. 236
тел. 02/9706207
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства, редовно обучение, 2 сем. - 1 курс
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства, задочно обучение, 3 сем. - 1 курс
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства, задочно обучение, 3 сем. - 2 курс
Мениджмънт на социално-педагогическите дейности, задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Мениджмънт на социално-педагогическите дейности, задочно обучение, 3 сем. – 2 курс
Мениджмънт на социално-педагогическите дейности, редовно обучение, 2 сем. - 1 курс
Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители, задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители, задочно обучение, 3 сем. – 2 курс
Начална училищна педагогика (за завършили специалности с учителска правоспособност) – задочно обучение – 2 семестъра - 1 курс
Валентина Едуард
каб. 320
тел. 02/9706237
Магистърска програма Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/
Магистърска програма Специална педагогика /на английски език/
и всички чуждестранни студенти от магистърските програми.


Информация за студентите от първи курс, задочно обучение, ОКС „Магистър“
Магистърска програма: „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (след професионален бакалавър)
Уважаеми колеги,
Занятията за първи семестър ще се проведат от 26.11.2015 г. до 13.12.2015 г., като ще бъдат само в дните четвъртък, петък, събота и неделя.


Катедра „Предучилищна и медийна педагогика“ уведомява студентите от първи курс, задочно обучение, ОКС „Магистър“
Магистърски програми:
„Предучилищна педагогика“ за завършили други специалности;
„Предучилищна педагогика“ за завършили специалности с учителска правоспособност

Уважаеми колеги,
Във връзка с провеждането на избори за Ректор, Декан и ръководители на катедри в СУ „Св.Кл.Охридски“ през м. октомври-ноември 2015 г., се налага очните занятия за зимен семестър на уч.2015/2016 г. да се проведат поетапно в периода: последната седмица на м. ноември, 2015 г. до 20.12.2015 г.
Конкретни дати за очните занятия на съответните групи ще бъдат окончателно публикувани след 06.11.2015 г.


П О К А Н А


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на деканското ръководство на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски, за мандата 2011 – 2015 г. от проф. д-р Димитър Гюров, декан


Кандидати за Декан на ФНПП

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА
ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

BACHELOR’S DEGREE PROGRAM
PEDAGOGY OF MASS AND ARTISTIC COMMUNICATION IN ENGLISH LANGUAGEКандидатстудентска кампания 2015
Допълнителен прием за ОКС Бакалавър


СЪОБЩЕНИЕ
Кандидат магистърска кампания за учебната 2015-2016 година:
График и срокове
Магистърски програми
Такси


ГРАФИК
за заплащане на таксите и записване на зимен семестър на уч.2015/2016 г. – ОКС „Бакалавър“ /II, III и IV курс/ и ОКС „Магистър“ /III и V семестър/


ОТКРИВАНЕ
НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА
за Факултета по начална и предучилищна педагогика

на 1 октомври 2015 г. от 13,30 часа в аудитория 272 на Софийския университет
бул. „Цар Освободител” № 15, северно крило


График за откриване на учебната 2015/2016 г.
със студентите от І курс по специалности в сградата на Факултета по начална и предучилищна педагогика бул. „Шипченски проход“ № 69А
1 октомври 2015 г., 15,30 часа

Предучилищна и начална училищна педагогика – зала 301
Начална училищна педагогика и чужд език – зала 313
Предучилищна педагогика и чужд език – зала 512
Педагогика на масовата и художествената комуникация – зала 213
Специална педагогика – зала 230
Логопедия – зала 230
Социална педагогика – зала 601
Изобразително изкуство – зала 607
Музика – зала 403
Физическо възпитание и спорт – зала 400


УВАЖАЕМИ ПЪРВОКУРСНИЦИ,
На 01.10.2015г. от 16.00 часа в зала 322, ет. 3 в сградата на ФНПП ще бъде представена библиотека Начална и предучилищна педагогика - библиотечен фонд, услуги, информация за читателски и ISIC карти, ресурси и каталози.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!


ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ!!!
ПЪТНА КАРТА
/4 стъпки за по-бързо записване/ГРАФИК
на инспекторите за обслужване на студентите от ОКС „Магистър“/от всички магистърски програми на ФНПП/
за периода 06.07.2015 до 04.09.2015 г.

06.07.-24.07.2015 г. – инсп.Милка Белева – 603 каб.;
20.07.-31.07.2015 г. – инсп. Марина Бонева – 401 каб.
20.07.-31.07.2015 г. – инсп. Татяна Маркевич – 204 каб.;
01.08.-23.08.2015 г. – ФНПП няма да приема поради летните отпуски
24.08.-28.08.2015 г. – инсп. Валентина Едуард – 321 каб.;
31.08.-04.09.2014 г. – инсп. Антоанета Ананиева – 236 каб.


СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с летните отпуски, сградата на ФНПП ще бъде затворена от 1 до 23 август 2015 г. включително и няма да се приемат студенти, преподаватели и граждани.


СЪОБЩЕНИЕ
Очните занятия за летен семестър на уч.2014/2015 г. за:
магистърска програма Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения – I курс – задочно обучение ще започнат от 06.06.2015 г. в 9,30 ч. на V етаж в сградата на ФНПП.

магистърска програма Педагогика на масовата и художествена комуникация – I курс – задочно обучение ще започнат от 08.06.2015 г. в 9,30 ч. на V етаж в сградата на ФНПП.
За информация: 9706 215 инсп. Е.Вълчева, катедра Предучилищна педагогика


Награждаване и резултати от конкурса „МЕСЕЦ АПРИЛ - МЕСЕЦ НА ДЕТСКАТА КНИГА“ - 2015 г.


О Б Я В А за провеждане на конкурс за студентски практики по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ за 2015 / 2016 г.


Център за кинезитерапия
БЕЗПЛАТНО
консултация за деца, студенти и възрастни за проблеми с гръбначния стълб и гърба
всеки вторник
от 16.03. до 30.04.2015г.
от 16ч. до 17.30ч.
Тел. за информация: 029706280