СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ И КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ

ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ

ВИД

 

1

Подготовка на ресурсни учители за работа с деца със специални образователни потребности

Следдипломна квалификация

12 месеца

2

Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност

Следдипломна квалификация

12 месеца

3

Предучилищна педагогика

Следдипломна квалификация

12 месеца

4

Начална училищна педагогика

Следдипломна квалификация

12 месеца

5

Музикална педагогика

Следдипломна квалификация

12 месеца

6

Ранно чуждоезиково обучение по английски език

Следдипломна квалификация

12 месеца

7

Терапевтични практики при аутизъм

Следдипломна квалификация

3 месеца

8

Арттерапевтична социално-педагогическа работа при емоционално-поведенчески проблеми

Следдипломна квалификация

4 месеца

9

Европейска политика концепции за реализиране на мултилатерални проекти

Следдипломна квалификация

 Краткосрочен курс

10

Екологично образование в началното училище

Следдипломна квалификация

 Краткосрочен курс

11

Ключови компетентности в обучението по математика, природни и обществени  науки в началните класове

Следдипломна квалификация

 Краткосрочен курс

12

Модулно обучение по физическо възпитание и спорт

Следдипломна квалификация

 Краткосрочен курс

13

Разработване на образователни проекти

Следдипломна квалификация

 Краткосрочен курс

14

Кризисна интервенция

Следдипломна квалификация

6 месеца

15

Социална педагогика (неспециалисти)

Следдипломна квалификация

6 месеца

16

Аниматор в туристически атракционен център

Следдипломна квалификация

12 месеца

17

Педагогически и технически аспекти на работата с мултимедиен проектор

(за завършили степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър с педагогическа правоспособност)

Следдипломна квалификация

Краткосрочен курс

18

Педагогически и технически аспекти на работата с интерактивна бяла дъска

Следдипломна квалификация Краткосрочен курс

19

Съвременен образователен софтуер за деца и ученици

Следдипломна квалификация Краткосрочен курс

20

Работа с електронни варианти на учебниците по български език и литература в 1. 4. клас

Следдипломна квалификация

 Краткосрочен курс

21

Тонрежисура и виртуални студийни технологии

Следдипломна квалификация

4 месеца

22

Компютърна грамотност за детски и начални учители

Следдипломна квалификация

2 месеца

23

Методика на обучението на деца и ученици по безопасност на движението по пътищата

Следдипломна квалификация

Краткосрочен курс

24

Периодично обучение. Интерактивни технологии  и техники в обучението по БДП

Следдипломна квалификация

Краткосрочен курс

25

Педагогически аспекти на работата със софтуерната система Енвижън

Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
25

Монтесори педагоката в съвременното общество - предучилищен етап

Следдипломна квалификация
26 Компютърно моделиране Следдипломна квалификация 1 месец
27

Монтесори принципи и практики в помощ на работата с деца в детската градина и дома

Следдипломна квалификация
28 Арт терапевтични  подходи  при  деца със специални образователни  потребности (ДСОП) Следдипломна квалификация 12 месеца

 

За контакти: 

ФНПП - Сектор СДК - инспектор: Лора ЧОРБАДЖИЙСКА

 

София, бул. "Шипченски проход" 69А каб. 203, тел.: (02)9706 203

 

E-mail: l.chorbadzijska@fppse.uni-sofia.bg