Предлагани услуги :

·        Заемане на библиотечни материали за дома

·        Ползване на библиотечни материали в читалня

·        Търсене на информация в традиционни каталози

·        Автоматизирано библиотечно-информационно обслужване

·        Свободен достъп до периодични издания

·        Ползване на електронния каталог

·        Ползване на електронни бази данни     

·        Изготвяне на информационни справки

·        Информация за периодичните издания, получаваните в библиотеката

·        Информация за новоизлезли заглавия