Каталози:

 

·        Азбучен и систематичен каталог (книги и периодични издания) за постъпленията в библиотеката до 1992 г.

·        Електронен каталог за постъпленията след 1992 г. ALEPH

·        Достъп до сводния каталог НАБИС