За издаване на читателска карта е необходимо:

·        за студенти на СУ – цветна снимка, студентска книжка и такса 5 лв.

·        за преподаватели и служители на СУ – служебна карта и такса 5 лв.

·        за външни читатели – лична карта и такса 10 лв.

·        за студенти от друг ВУЗ – студентска книжка и такса 8 лв.

·        читателска карта за 1 ден – 2 лв.