Библиотека НПП

Университетската библиотека се състои от Централна библиотека и 28 филиални библиотеки към факултети, катедри и специалности на Университета.

Библиотеката при Факултета по начална и предучилищна педагогика е част от структурата на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” от 1987 година. Стартирала с фонд около 9 000 тома /унаследен от Института за детски и начални учители, както и от Педагогическото училище в град София/, днес тя разполага с около 37 000 тома книги, учебници, албуми, периодични издания и др., както на български, така и на руски, английски, немски и др. езици. Филиалът получава, обработва и съхранява и част от депозита в областта на детската художествена литература, изкуствата, учебници и учебни помагала.

Разполага с фонд научна литература от различни области на знанието: педагогика, логопедия, психология, социални науки, философия, медицина, изкуства и др., както и художествена литература – българска, руска и чуждестранна. Библиотеката притежава и продължава да обогатява и комплектува фонд с редки и ценни издания в областта на логопедията, специалната педагогика, изкуствата, както на български, така и на чужди езици. Съхранява и комплектува Детска специализирана колекция – нестандартни детски книги с дискове, пъзели, игри, магнити и др.

Библиотеката разполага с площ 200 кв.м. – читалня с 30 читателски места, от които 4 автоматизирани читателски места, 1 читателско място за слабо зрящи и 2 автоматизирани персонални места.

Библиотеката е на свободен достъп и обслужва читатели от СУ „Св. Климент Охридски”, както и от цялата страна, срещу издадени читателски карти или Електронни студентски карти. Читателската карта се издава от Централна университетска библиотека. В библиотека НПП задължително се извършва безплатна вторична регистрация на читателите. Читатели в неравностойно положение, използват библиотечните материали на Университетска библиотека, срещу безплатна читателска карта.