Условия за ползване на интернет:

1. Ползването на Интернет в библиотеката е само за образователни и научни цели.

2. Право на ползване на  Интернет има всеки регистриран читател на Университетската библиотека

3. Компютрите са на разположение на читателите в читалнята  на библиотека НПП в рамките на работното време

4.  Времето за ползване на Интернет от един читател е до  60 мин.

5. Прехвърлянето на платена информация от бази-данни на личната поща на читателите се извършва само от определени за целта компютри.

6. Забранява се изтеглянето на софтуер, филми, музика и др. материали  нарушаващи авторските права.

7. Не се разрешава използването на лични софтуерни продукти.

8. Не се разрешава включването на лични компютри в библиотечната мрежа.