МОБИЛНИ
Указания за попълване на документацията за записване на новоприетите студенти.


Кандидат магистърска кампания за учебната 2017/2018 година.


Информация и срокове
Магистърски програми
Места за прием
Годишни такси
График на изпитите за септемврийска изпитна сесия 2017 г.


Поправителната сесия на магистърските програми съвпада с тази на бакалаврите. За допълнителна информация се обръщайте към ръководителите на съответните магистърски програми.


Записването на студентите за по горен курс от специалност ПНУП, магистърски програми: „Начална училищна педагогика“ - неспециалисти – 4 семестъра, „ПНУП – след професионален бакалавър“ и „Ранно чуждоезиково обучение“ ще се извършва след платена такса в касата на ФНПП в каб. 236, ет. 2 при г-жа Антоанета Ананиева в периода от 7.09.2017г. до 21.09.2017 г. без 12.09.2017г. от 10ч. до 15ч.В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р ВЕРОНИКА ВЪЛКАНОВА
ПОКАНА


НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема:
„СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ – МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИТЕ“
20 октомври 2017 г.


СЪОБЩЕНИЕ


Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и ЮНЕСКО катедрата „ИКТ в библиотекознанието, образованието и културното наследство“ организират QED'17


ГРАФИК
на инспекторите за обслужване на студентите от ОКС „Магистър“/от всички магистърски програми на ФНПП/ за периода 19.07.2017 до 08.09.2017 г.


19.07.-28.07.2017 г. – инсп.Милка Белева – 603 каб.;
19.07.-28.07.2017 г. – инсп. Анна Стефанова – 401 каб.
19.07.-28.07.2017 г. – инсп. Анна Владимирова – 205 каб.;
19.07.-28.07.2017 г. – инсп. Антоанета Ананиева – 236 каб.
01.08.-25.08.2016 г. – ФНПП е затворен за профилактика на сградата и поради летни отпуски
28.08.-08.09.2017 г. – инсп. Валентина Едуард – 320 каб.;
28.08.-08.09.2017 г. – инсп. Анна Владимирова – 205 каб.;СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с летните отпуски и профилактика на системите и съораженията, сградата на Факултета по начална и предучилищна педагогика ще бъде затворена от 01.08.2017 г. до 25.08.2017 г.


Уважаеми студенти,
уведомяваме ви, че в системата MOODLE има анкета, в която можете да изразите своето мнение за преподавателите, които водят дисциплините, включени в учебния план на съответната специалност.Вижте по-стари съобщенияЗа ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ