Добре дошли в сайта на ФНПП. В нашата онлайн галерия можете да разгледате снимковия ни архив.


СЪОБЩЕНИЕ
Кандидат магистърска кампания за учебната 2015-2016 година:
График и срокове
Магистърски програми
Такси


ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ!!!
ПЪТНА КАРТА
/4 стъпки за по-бързо записване/ГРАФИК
на инспекторите за обслужване на студентите от ОКС „Магистър“/от всички магистърски програми на ФНПП/
за периода 06.07.2015 до 04.09.2015 г.

06.07.-24.07.2015 г. – инсп.Милка Белева – 603 каб.;
20.07.-31.07.2015 г. – инсп. Марина Бонева – 401 каб.
20.07.-31.07.2015 г. – инсп. Татяна Маркевич – 204 каб.;
01.08.-23.08.2015 г. – ФНПП няма да приема поради летните отпуски
24.08.-28.08.2015 г. – инсп. Валентина Едуард – 321 каб.;
31.08.-04.09.2014 г. – инсп. Антоанета Ананиева – 236 каб.


ГРАФИК
за заплащане на таксите и записване на зимен семестър на уч.2015/2016 г. – ОКС „Бакалавър“ /II, III и IV курс/ и ОКС „Магистър“ /III и V семестър/


Нови курсове за следдипломна квалификация във Факултета по начална и предучилищна педагогика:
1. Методика на обучението на деца и ученици по безопасност на движението по пътищата
2. Периодично обучение. Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП


СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с летните отпуски, сградата на ФНПП ще бъде затворена от 1 до 23 август 2015 г. включително и няма да се приемат студенти, преподаватели и граждани.


Вижте по-стари съобщения
За ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ