Добре дошли в сайта на ФНПП. В нашата онлайн галерия можете да разгледате снимковия ни архив.


БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА
ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

BACHELOR’S DEGREE PROGRAM
PEDAGOGY OF MASS AND ARTISTIC COMMUNICATION IN ENGLISH LANGUAGEОТКРИВАНЕ
НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА
за Факултета по начална и предучилищна педагогика

на 1 октомври 2015 г. от 13,30 часа в аудитория 272 на Софийския университет
бул. „Цар Освободител” № 15, северно крило


График за откриване на учебната 2015/2016 г.
със студентите от І курс по специалности в сградата на Факултета по начална и предучилищна педагогика бул. „Шипченски проход“ № 69А
1 октомври 2015 г., 15,30 часа

Предучилищна и начална училищна педагогика – зала 301
Начална училищна педагогика и чужд език – зала 313
Предучилищна педагогика и чужд език – зала 512
Педагогика на масовата и художествената комуникация – зала 213
Специална педагогика – зала 230
Логопедия – зала 230
Социална педагогика – зала 601
Изобразително изкуство – зала 607
Музика – зала 403
Физическо възпитание и спорт – зала 400


УВАЖАЕМИ ПЪРВОКУРСНИЦИ,
На 01.10.2015г. от 16.00 часа в зала 322, ет. 3 в сградата на ФНПП ще бъде представена библиотека Начална и предучилищна педагогика - библиотечен фонд, услуги, информация за читателски и ISIC карти, ресурси и каталози.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!


Кандидатстудентска кампания 2015
Допълнителен прием за ОКС Бакалавър


СЪОБЩЕНИЕ
Кандидат магистърска кампания за учебната 2015-2016 година:
График и срокове
Магистърски програми
Такси


ГРАФИК
за заплащане на таксите и записване на зимен семестър на уч.2015/2016 г. – ОКС „Бакалавър“ /II, III и IV курс/ и ОКС „Магистър“ /III и V семестър/


Нови курсове за следдипломна квалификация във Факултета по начална и предучилищна педагогика:
1. Методика на обучението на деца и ученици по безопасност на движението по пътищата
2. Периодично обучение. Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП


Вижте по-стари съобщения
За ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ