Добре дошли в сайта на ФНПП. В нашата онлайн галерия можете да разгледате снимковия ни архив.


Ръководството на ФНПП и Библиотека Начална и предучилищна педагогика обявяват конкурс „МЕСЕЦ АПРИЛ - МЕСЕЦ НА ДЕТСКАТА КНИГА“

График на ликвидационната сесия - 23.03.2015 - 04.04.2015 г.

ФНПП обявява конкурс за получаване на стипендии за участие в обучение по студентска мобилност в университети, партньори на факултета по програма Еразъм+ през 2015/2016 г. - Заявление за кандидатстване

Разписи за летен семестър на учебната 2014-2015 г. - Редовно обучение - ОКС Бакалавър

ФНПП обявява летен прием за учебната 2014/ 2015 г. в следните магистърски програми:

1. „Образователни науки и интеркултурно образование“, редовно обучение (на английски език), обучение срещу заплащане.
2. „Специална педагогика“, редовно обучение (на английски език), обучение срещу заплащане.
3. „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“, редовно обучение срещу заплащане.
4. „Рекламен дизайн и педагогика“, редовно обучение срещу заплащане.
5. „Рекламен дизайн и педагогика“, редовно обучение срещу заплащане, (за завършили други специалности).

Повече информация - ТУК

За ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ